Garantija 


Jeigu prekę įsigijote internetu, turite teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir prekę grąžinti per 14 dienų. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, prekės nesugadinta pakuotė ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo. Siuntimo išlaidas padengia Pirkėjas.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, yra nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.

Susidėvinčioms detalėms (laidams, baterijoms, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir pan.) gali būti taikomas trumpesnis, nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis - tikslų garantinį laikotarpį susidėvinčioms detalėms nustato prekių gamintojai.

Garantija netaikoma, jei:

buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos;

surasti defektai atsirado dėl pirkėjo/vartotojo kaltės;

gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;

prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;

gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;

gedimus sukėlė įrenginio eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs įrenginio vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti įrenginio veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;

pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;

jei įrenginys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios įrenginio paskirties;

įprastai susidėvinčioms įrenginio dalims;

nesurinkta ar iš dalies surinkta prekė prieš pradedant naudoti tinkamai nesurenkama ir/ar neparuošiama naudojimui;

pirkėjas nepateikia šio prekės pirkimo dokumento (kuris kartu yra ir prekės garantinis talonas) bei visų gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų;

įranga buvo remontuota neautorizuotame serviso centre;

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

Kitos garantijos taikymo prekėms sąlygos, jei nėra aprašytos šiose taisyklėse, taikomos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

1) Negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;

2) Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.