Taisyklės

Privatumo politika

 1. Pateikdamas užsakymą, klientas sutinka Pardavėjui pateikti asmeninius duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: identifikacinius duomenis, kontaktinę informaciją, duomenis, sugeneruotus pirkimo sutarties galiojimo metu.
 2. Pardavėjas gali dalytis Pirkėjo asmenine informacija su bet kuria savo dukterine įmone visame pasaulyje arba su įgaliotomis trečiosiomis šalimis. Pardavėjas gali atskleisti informaciją, atsakydamas į teismo šaukimus, vyriausybės prašymus ar kitus teisinius procesus arba kitaip apsaugodamas savo teisinius ar kontraktinius įsipareigojimus. Pardavėjas neparduos ir kitaip neperduos Pirkėjo asmeninės informacijos asmenims ar subjektams už organizacijos, dukterinės įmonės ar Pardavėjo įgaliotų partnerių ribų, be Pirkėjo sutikimo.
 3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš Pardavėjo, gali užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Pardavėjas patvirtina, jog registracijos faktas nesuteikia jai teisių siųsti Pirkėjui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui, ir atvejį, kai Pirkėjui, dėl tam tikrų priežasčių nebaigus užsakymo, po dešimties valandų bus siunčiamas automatinis elektroninis laiškas dėl nebaigto užsakymo. Pirkėjui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Pirkėjui nepageidaujant gauti informacinių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.
 4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Pirkėjas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje išsirenka prekes ir suformuoja užsakymą. Patvirtindamas užsakymą,
 2. Suformavus prekių užsakymą, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais.
 3. Pardavėjas prekes pristato tik Lietuvoje, prekių siuntimas nemokamas.
 4. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą.
 5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Pirkėjo apmokėjimą. Gavus apmokėjimą, užsakymas pradedamas ruošti siuntimui ir atšaukimas nebegalimas.
 6. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
 7. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.